Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FNs Resolution 1325.

11
03
wc2020_2.jpg

Women Count

Nyheter

Operation 1325 har lanserat granskningsrapporten Women Count!

05
02

Årsmöte 23 april

Nyheter

Vi har årsmöte den 23 april, under det tillfället har vi genomgång av föregående verksamhetsår och sätter agendan för Operation 1325s framtid med nya stadgar. 

01
04

Women Count policy brief

Nyheter

Women Count är en skuggrapport av regeringens nationella handlingsplan för genomförandet av kvinnor, fred och säkerhet.

31
03
praktikannons.jpg

Är du Operation 1325:s nya praktikant?

Nyheter

Till hösten 2020 erbjuder vi två praktikplatser på vårt kansli för dig som vill få en inblick och erfarenhet inom en civilsamhällesorganisation som jobbar med kvinnor, fred och säkerhet.

13
03
88036867_557964981737392_1825894071881695232_n.jpg

Nationellt konfliktförebyggande arbete

Nyheter

Projektet Diabella jobbar konfliktförebyggande med unga tjejer på nationell nivå.

Organisationerna bakom Operation 1325