Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FNs Resolution 1325.

11
03
wc2020_2.jpg

Women Count

Nyheter

Operation 1325 har lanserat granskningsrapporten Women Count!

28
09
foto_2020-09-26_11_58_29.jpg

Operation 1325 på Bokmässan

Nyheter

Operation 1325 medverkade på Globala Torget för årets digitala Bokmässa med flera seminarium.

25
09
jubileumskonferens_-_kopia.png

Program för jubileumskonferensen

Nyheter

Den 13–16 oktober är du välkomm

Så kan Sverige bidra till implementeringen av resolution 1325 i Jemen

Inför vår jubileumskonferens tar vi fram rekommendationer för implementering av resolution 1325, och hela kvinnor, fred och säkerhetsagendan i Jemen, Turkiet, Palestina och Albanien. 

Organisationerna bakom Operation 1325