Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FNs Resolution 1325.

bildframsida.jpg

Tjejer, fred och säkerhet

Ungdomar världen över är aktörer för fred. Operation 1325:s rapport Tjejer, fred och säkerhet utgår ifrån unga människors egna perspektiv på hur de kan bidra till fred.

13
11

Våldtäkt är inte sex, Musikhjälpen - debattartikel i Aftonbladet

Nyheter

I tisdags fick vi med en debattarikel på Aftonbladets hemsida. Den handlar om den begreppsförvirring som Musikhjälpen drabbats av.

08
11

Seminarium 25 november- Kvinnor i fredsrörelse

Nyheter

Operation 1325 kommer att medverka på seminariet Kvinnor i fredsrörelse anordnat av Uppsala Kvinnliga Akademikers förening. Under dagen ska det samtalas om fred, genusperspektiv, t

30
10

NGO Working Group on Women, peace and security öppet brev

Nyheter

Operation 1325 har skrivit under NGO Working Group on Women, peace and security öppna brev till FNs medlemsstater.

25
10

Debattartikel: Svensk MR-institution inte en dag för tidigt

Nyheter

Operation 1325 har tillsammans med andra aktörer i civilsamhället skrivit under en debattartikel som publicerades i

22
10
seniora_radet.jpg

Seniora rådet

Nyheter

Den nionde oktober samlade Operation 1325 för första gången sitt seniora råd som utgörs av: Majbritt Theorin, Ingela Mårtensson, Anita Klum, Eva Zetterberg, Birgitta Holst Alani, Ann Svensé

Organisationerna bakom Operation 1325