Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Kvinnors påverkan som medlare

20/12/2017 15:20

Forskning kring hur en man respektive en kvinna som verkar som medlare påverkar en fredsprocess visar inte ett entydigt svar. För att utreda frågan har Sarah Hillbert vid Uppsala universitet skrivit uppsatsen Female Mediators and the Comprehensiveness of  Peace Agreements. Uppsatsen visar att medlarens kön påverkar processen men att det också är viktigt att studera andra faktorer, som vilken strategi medlaren använder och deltagande av kvinnor från civilsamhället för att få en förståelse för vad som påverkar en process. 

Sarah deltog tidigare i år vid vår uppsatsfika, vi är jätteglada att kunna dela med oss av det färdiga resultatet. 

BilagaStorlek
2017_12_20_hillbert_female_mediators_and_the_comprehensiveness_of_peace_agreements.pdf1.17 MB