Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Presskontakt

Kontaktperson för press och media är Annika Schabbauer, Kanslichef.

E-mail: annika.schabbauer@operation1325.se

Tel: 08-676 05 09