Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

Operation 1325, våra svenska medlemsorganisationer samt våra internationella partners arbetar kontinuerligt med att informera, utbilda och skapa opinion om resolution 1325. På den här sidan presenterar vi projekt, konferenser och händelser som alla behandlar resolution 1325.
09
06
valdets_olika_former.png

Våldets olika uttryck

Nyheter

Diabella fredsinfluencers har startat en Diabella-podd där de pratar om samhällsfrågor och ämnen som är viktiga för de. Poddavsnitten kommer att släppas under sommaren. 

05
06
9320.jpg

EU får inte glömma bort jämställdhet i kampen mot pandemin

Nyheter

I rådande tider är det väldigt viktigt att jämställdhet prioriteras för att det finns en risk att framsteg som

03
06
colorism.png

Colorism - internaliserad rasism

Nyheter

Rasism och diskriminering på grund av hudfärg är en central del i mångas liv och av den anledningen är det viktigt att belysa den problematiken. 

27
05
seniora_radet.png

Finns det en närhetsprincip inom kvinnor, fred och säkerhet?

Nyheter

I Sverige handlar agendan för kvinnor, fred och säkerhet om kvinnors rätt till säkerhet, att vara fria från våld i hemmet, våld mot kvinnor och diskriminering av marginaliserade grup

20
05
hsrhh.jpg

Unga har ofta svårt att ta plats och behöver öva sig i att ta chanser

Nyheter

Styrelsetraineeprogrammet har haft en avslutande träff som handlade om strategier och framtida engagemang.

13
05
sjkdfsdjknfj.png

kvinnors syn på säkerhet

Nyheter

Säkerhet kan ha olika innebörd beroende av vem man frågar, därför är det viktigt för oss att prata om det med kvinnor och att inkludera gräsrotsrörelsen, kvinnorörelsen samt unga kvinnor i samtalet

08
05
menti.png

"Catcalling"

Nyheter

Många kvinnor och unga tjejer upplever "catcalling" under sin vardag och detta var något som Diabella fredsinfluencers ansåg var viktigt då det påverkar majoriteten av kvinnor och unga tjejer.&nbsp

29
04
kok.jpg

Inkluderande mänsklig säkerhet är nu viktigare än någonsin

Nyheter

Den pågående Covid-19-pandemin får inte bli ett undantagstillstånd från kraven om kvinnors rättigheter till resurser och representation innan, under

29
04
wibben.png

Utmaningar för 1325

Nyheter

Annick Wibben, Anna Lindh professor på Försvarshögskolan var inledningstalare på vårt årsmöte och delade med sig sin experti