Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

2017_12_20_fuf.png
FOTO: FuF

Vår föreläsning hos FUF

I måndags höll Operation 1325 en föreläsning om Agenda 2030 och dess koppling till resolution 1325 och hela kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Vi presenterade också information utifrån ett globalt perspektiv om kvinnors säkerhet, inkludering på arbetsmarknaden och politiskt deltagande samt hur lagstiftning ser ut i olika länder då det kommer till kvinnors rättigheter. Dessutom berättade vi om vårt samarbete med kvinnoorganisationer i Albanien och Turkiet.

Ta del av föreläsningen här: http://www.fuf.se/