Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

valdets_olika_former.png

Våldets olika uttryck

Diabella fredsinfluencers har startat en Diabella-podd där de pratar om samhällsfrågor och ämnen som är viktiga för de. Poddavsnitten kommer att släppas under sommaren. 

Ett av de avsnitten kommer handla om mäns våld mot kvinnor och olika former av våld. Fempowerment organisationen som ger stöd och rådgivning till våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung kommer att intervjuas i podden. Inför podden samlar vi in svar från er om kunskap och upplevelser om olika former av våld i denna enkät, i enkäten kan ni även ställa frågor som ni vill ha svar på från Fempowerment. Vi vill gärna ta reda på er kunskap och upplevelse så tveka inte att svara!