Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Sverige måste våga stå upp mot kärnvapen!

Tillsammans med 20 andra civilsamhällsorganisationer debatterar vi för kvinnors och alla människors rätt till fred och säkerhet.

Hiroshima är ett tydligt exempel på vilka förödande konsekvenser kärnvapen har för mänskligheten men trots det rustar en del länder upp sina kärnvapen. Sverige måste våga ta ställning mot kärnvapenstaterna.

Läs hela artikeln här