Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

lovisa_dahlstrom.jpg

Praktikanten Lovisa Dahlström i fokus på Globalportalen

Lovisa Dahlström, som är praktikant hos Operation 1325, har fått tillfälle att lyfta de frågor som hon tycker är viktigast för henne i en artikel på Globalportalen. Hon tycker civilsamhällets vikt på lokal nivå bör uppmärksammas i större utsträckning.

Operation 1325 arbetar bland annat med att belysa vikten av kvinnors deltagande i fredsprocesser, som både aktörer på politiska poster och inom civilsamhället. En mer inkluderande fred innebär en mer hållbar fred. Det är inte annat än rättvist att ha en mer inkluderande fredsprocess där kvinnor är välrepresenterade och får komma till tals. 

Läs hela artikeln här: https://globalportalen.org/artiklar/nyhet/att-inkludera-kvinnor-okar-chanserna-for-hallbar-fred