Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

banner_op1325_konferens115797.png

Jubileumskonferens för kvinnor, fred och säkerhetsagendan

 

I år är det 20 år sedan resolution 1325 antogs. Ett beslut av FN:s säkerhetsråd som äntligen synliggjorde kvinnors betydelse för fred och säkerhet.

För tio år sedan anordnade Operation 1325 en konferenser där landvinningar och framtida utmaningar diskuterades och nya samarbeten skapades. Nu när kvinnor, fred och säkerhetsagendan firar 20 år vill vi inte vara sämre, och har dessutom lyckats arbeta fram ett digitalt koncept.

Efter en lång vår, då alla planer på en internationell konferens i Stockholm kastades omkull i och med corona-pandemins utbrott, är vi glada att äntligen kunna berätta att vi genomför en digital konferens istället. Deltar gör representanter från Turkiet, Jemen, Palestina och Albanien, beslutsfattare, civilsamhället och allmänhet.  

konferensen hålls den 13-16 oktober och genomförs digitalt. 

Vill du också delta? Maila i så fall din intresseanmälan till info@operation1325.se. Först till kvarn!