Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

diabella_podd.png

Diabella - Podden

Diabella fredsinfluencers har skapat en podd (Diabella - podden) som handlar om unga kvinnor som lyfter utmaningar och hinder de ser för ett samhället där alla känner sig trygga, tillitsfulla och inkluderade. Ett fredligt samhälle som utgår från mänsklig säkerhet. Diabella fredsinfluencers tar upp olika samhällsfrågor viktiga för de och kopplar även det till egna erfarenheter. Unga kvinnors röster är viktiga och bör vara inkluderade i samhällsfrågor och beslut. Denna podd belyser just det!

Avsnitten handlar om olika ämnen bl.a. feminism, colorism, skönhetsideal, sexuella trakasserier med mera. Ni har möjlighet att lyssna på dessa intressanta och tankeväckande avsnitt här!