Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

WILPF kräver beaktande av 1325 i Georgien

Med anledning av konflikten i Georgien kräver WILPF att alla parter respekterar FN:s resolution 1325 i kommande fredsförhandlingar. Läs hela uttalandet här