Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

zeynepcharlottepernillanuraygulseren.jpg
Zeynep Almedar, Charlotte Lind, Pernilla Stålhammar, Nuray Özbay och Gülseren Onanc.
FOTO: Melissa Lennartsson

Turkist studiebesök

Under fem intensiva dagar hade Operation 1325 nöjet att ta emot tre kvinnorättsfrämjare från Turkiet. Våra gäster hade ett späckat schema, med alltifrån seminarier på MR-dagarna i Jönköping till möten på UD och i riksdagen.

Trots att den människorättsliga situationen i Turkiet för närvarande är mycket ansträngd var de tre kvinnorna angelägna om att få utbyta sina erfarenheter kring kvinnor, fred och säkerhet med från såväl kommunala representanter som ledamöter i riksdagen. Under ett möte med Pernilla Stålhammar (MP), riksdagsledamot och talesperson för utrikes-, bistånds- och säkerhetspolitik, diskuterades ett eventuellt framtida samarbete mellan turkiska och svenska aktörer.

Operation 1325 driver sedan en tid tillbaka projekt i Turkiet med syftet att stötta en framtida nationell handlingsplan för resolution 1325. Bland de tre turkiska kvinnorna finns en gemensam vilja att författa en sådan, vilket är ett tecken på att den turkiska kvinnorättsrörelsen besitter kapacitet att föra kvinnors rättigheter framåt, trots att man just nu är kraftigt begränsad i att omsätta den i praktiken.

 

Alla tre var överens om att Sverigebesöket både var givande och inspirerande. Det ser ut som att man kommer upprätta kontakt med svenska politiska representanter under det kommande året, samtidigt som nya potentiella samarbeten med organisationer och plattformar som verkar för kvinnors rättigheter nu undersöks.